कोरिया पुनः प्रबेश सम्बन्धी

श्रमसम्बन्धी जिज्ञासा र समाधानकोरिया पुनः प्रबेश सम्बन्धी
शंकर थापा asked 2 years ago

दाई नमस्कार!
म  committed मा पुनः कोरिया आएर अहिले visa सकिन लागेको छ। 10 वर्ष पुरा पुग्न लाग्यो नेपाल गएर फेरि आउन पाउछ कि पाउदिन होला?