पुन कोरिया आउने सम्वन्धमा

श्रमसम्बन्धी जिज्ञासा र समाधानपुन कोरिया आउने सम्वन्धमा
limbu prakash asked 2 years ago

http://मेरो आईडी black mail गरी कसैले सिम card झीकेको रहेछ korean police ले म लाई  त्यो नम्वर लीऐर ऐक पटक Inquary गरो मैले झिकेको छैन  भने यस्तो अवस्थामा म पुन कोरीया आउन पाउछु पाउदीन होला? सुनेको छु police को मा नाम परोभने पुन Re-intri मा रोक लाउछ रे के यो साचो हो या हावा हो ? यदी साचो हो भने के process गन सकीन्छ  कुनै कानुनी माध्याम होला नहोला ? भऐ जानकारी पाऐ हुन्थीयो ।

1 उत्तरहरू
उदय राई Staff answered 2 years ago

तपाइँ निर्दोस ठहर्रिनु भएको छ भने केहि असर पर्दैन