समय र तलब

नमस्कार ।मेरो कम्पनीले  नोभेम्बर 2018बाट मे2019सम्म कुल तलबको 10% कम्पनी गार्हो  अबस्थामा छ भनेर काटेको छ र अझैपनि  दिन नसक्ने  कुरा गरेको छ।साथै 4thर 5th month 2019 को तलब  साथै 8th month2019 को पनि अझै पाइएको छैन ।यो समस्या कोरियन  कामदारलाई  पनि छ। आजसम्म टाइममा  पूरै तलब पाएको थाहा छैन ।साहू मिआन् भन्छ हामी समस्यामा छौं ।के गर्ने होला सल्लाह सुझाव  दिनुहोला ।धन्यवाद ।