एग्रीको ले cbt दिने बेला मेनू तर्फ फर्म भर्ना मिल्छ कि मिल्दैन??

श्रमसम्बन्धी जिज्ञासा र समाधानएग्रीको ले cbt दिने बेला मेनू तर्फ फर्म भर्ना मिल्छ कि मिल्दैन??
Singa theeng asked 2 years ago

उदय सर नमस्कार! एग्रीको ले cbt दिने बेला मेनू तर्फ फर्म भर्ना मिल्छ कि मिल्दैन??