cbt-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a5%80

श्रमसम्बन्धी जिज्ञासा र समाधानcbt-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7%e0%a5%80
Singa theeng asked 12 months ago

उदय सर नमस्कार! एग्रीको ले cbt दिने बेला मेनू तर्फ फर्म भर्ना मिल्छ कि मिल्दैन??