Cbt lagne sambanda ma

sir bahadur gurung asked 11 months ago

uday sir namaskar yo cbt ko name send bhaye pachhi kati time ma accept hun6?