Cbt lagne sambanda ma

Bikash asked 3 years ago

Uday ji namaskar.maa nepal bata,Miaile CBT diyera baseko chuu.aile samma ko record herda purano company le bolayeko khanda ma chito jana paune rahechan.Natra sarai dhilo gardo raichaa.CBT pass gareko lai pani  first priority dinu parne hoina raa.Ki korea ko kunai niyam cha ra? 1st CBT(2018) diyera baseko sathi haru ajai gayeko chaainaa,Baru naya jati gai sake.Kura ke ho sir.bhandinu paryo?

1 उत्तरहरू
उदय राई Staff answered 2 years ago

नमस्कार . सिबिटी दिएर आउने श्रमिकलाई कोरियामा आफुले काम गरेको कम्पनीले तोकिएको अवधि भित्र माग नगरेमा नयाको सुचिमा नाम चढाई दिन्छ .त्यो सुचिमा को  सिबिट को पिबिटी छुट्टीदैन .  जुन कम्पनीले चाहान्छ त्यसले सम्झौता गरेर लाने हो .