Others

Ram asked 3 years ago

http://दाइ नमस्कार E-9 visa को ४ बरस १० महीना अवधिमा १ चोटि परिवार बोलाउन पाइनी हो ?हो भने कसरी प्रॉसेस गरनी होला दाइ

1 उत्तरहरू
उदय राई Staff answered 3 years ago

E 9 भिषा हुने मजदुरले परिवार कोरिया लैजान पाउछ भन्ने कानुन बनेको छैन . तर कसैले  व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवारी बसेर  भ्रमण भिषा दिएमा आउन सक्छन .सबै कागजहरु तयार गरेर नेपालमा भएको कोरियन राजदुताबासमा भिषाको लागि आबेदन दिनु पर्छ .