कोरियन भाषा परिक्षाको नतिजा शनिवार

7252

गत महिना लिइएको कोरियन भाषा परिक्षाको नतिजा शनिवार हुदैछ । ८२ हजार २ सय ६४ जनाले फारम भरेकामा ७४ हजार ८ सय ६६ जनाले परीक्षा दिएका थिए । भाषा परिक्षामा उर्तिण मध्ये ७ हजार १ सय जनाले कोरियामा गई काम गर्ने अवसर पाउने छन्।

कसरी हेर्ने नतिजा ?

नतिजा हेर्नको लागि नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगत ई. पी. एस. कोरिया शाखाको वेब साइट http://www.dofe.gov.np/new/, नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वेब साइट http://www.mole.gov.np/, नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बैदेशिक रोजगार विभागको बेव साइट http://www.dofe.gov.np/new/, अथवा इपिएस कोरियाको वेब साइट https://www.eps.go.kr/ मा मा हेर्न सक्नुहुनेछ। रिजल्ट सवैभन्दा छिटो एचआरडीको अफिसियल पेज http://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik/abot/exam/sechduleGuideDetail.do बाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

सन् २००८ देखि अहिलेसम्म परीक्षामा सहभागी र उत्तिण संख्या

साल परीक्षार्थी उर्तिण संख्या

२००८ ३१५२५ ६७८६

२०१० ३६२०३ ४०९६

२०११ ५००४३ १५६७८

२०१३ ४४१२२ ७७७८

२०१४ ५८७४६ ३४७८

२०१५ ५११३७ ८३७०

२०१६ ६०६२६ ३४६४

२०१७ ६८४६९ १२१००

२०१८ ७४८६६ ७१०० (नतिजा आउन बाँकी)

स्रोतः ईपीएस शाखा