नेपालमा हुँदा एलियन कार्ड (आइडी) हराएमा के गर्ने ?

2163

धेरै जना नेपालीहरु बिदा मा घर  जादा आफ्नो पर्स मा कोरियन बिदेशी परिचय पत्र  alien card हुन्छ।उनी हरु को लागि मेरो एउटा परामर्श छ कि घर पुग्न साथ आफ्नो alien card पर्स बाट झिकेर passport  को साथ मा सुरक्षित ठाँउ मा राख्नु होला ।किन भने यदि aliens card हरायो भने फर्किदा नेपाल अध्यागमन ले card छैन भने immigration clearance नदिएको घटना हरु धेरै पटक सुनिएको छ।तसर्थ केही उपाय र सुरक्षा अपनाउन भयो भने तपाईं हरु लाई तेति धेरै गारो हुने छैन। सबै भन्दा पहिला त आफ्नो card (अगाडि  र पछिल्लो भाग)को photo copy केही प्रति बनाइ राख्नुस।आफ्नो mobile मा card को फोटो खिचेर राख्नुस।यदितपाईं नेपाल मा हुदै कुनै कारणवश तपाईं को card हरायो र तपाईं सङ photo copy  पनि छैन र mobile मा photo पनि छैन भने कोरिया मा आफ्नो साहु वा बिश्वसनिय साथी लाई फोन गरेर  नजिक को 동사무소,읍사무소 वा 시청 मा गयेर तपाईं को passport नम्बर र date of birth को अधार मा 외국인 등록사실증명 CERTIFICATE OF ALIEN REGISTRATION भन्ने कागज मगाएर तेस्को प्रती लिएर एअरपोर्ट अध्यागमन जानू भए हुन्छ।साहु वा साथिले तपाईं को तर्फबाट एउटा वारिसनामा 위임장( letter of attorney) भर्नु पर्छ।त्यो 위임장 कुनै पनि동 사무소,읍사무소 ,시청 मा 사실 증명 발급. 열람 신청서 주세요 भनेर माग्नु भयो भने दिन्छ।