प्लेनमा रक्सि खाएपछि

1267

[showhide type="spoiler" more_text="Show Press Release (%s
More Words)" less_text="Hide Press Release (%s Less Words)"
hidden="yes"]

(प्लेनमा रक्सि खाएपछि)
अमेरिकन : म अव सुत्छु ।
व्रिटिस : म अव फेसबुक चलाउछु ।
जर्मन : म अव आरम गर्छु
नेपाली : हट तेरो दाईले अव प्लेन चलाउछ ।

[/showhide]