तलब नपाएको बारे

४ महिना सम्म तलब पाएको छैन । तलब दिनुस भन्दा हरेक बार यो हप्ता दिन्छु भन्दै जुट बोलिराखेको छ । अन्तिम बिकल्प हामी अन्तै कम्पनी मा जान्छौ पेपर दिनुस भन्दा पेपर दिन्न बरु गैर कानुनी बनाउछु भन्दै आको छ । हामी के गर्न सक्छौ । कृपया सहयोगको ठूलो अपेक्षा गर्दछौ। बिकल्पमा हामी के के गर्न सक्छौ? हामी जसरी नि अर्कै कम्पनिमा जान चाहान्छौ ।

1 उत्तरहरू
उदय राई Staff answered 3 years ago

तलब नदिएमा नोदोंग्बूमा उजुरी गर्नु होला . प्रमाणित भएमा कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने नियम छ