तेस्रोपटक कोरिया जाने

श्रमसम्बन्धी जिज्ञासा र समाधानतेस्रोपटक कोरिया जाने
नबिन बिबस asked 2 years ago

म २०११ मा eps worker भएर २ बर्ष काम गरेर फर्के।अनि २०१४ मा पुनः कोरिया गएर ४बर्ष १०महीना काम गरे।अब म फेरि कोरिया cbt वा pbt दिएर जान पाउछु कि पाउदिन?