Basic salary

हाम्रो कम्पनी ले हामी लाई 1664 मात्रै बेसिक सेलरी दिन्छ?के हामी ले एस्को बिरुध आवज उठाउन सक्छौ?

1 उत्तरहरू
उदय राई Staff answered 2 years ago

यो बर्षको न्युनतम ज्याल भन्दा कम दिएको हुनाले बाकी रकम पाउन दोदुंगबुमा रिपोर्ट गर्न सक्नु हुनेछ . साहुलाई मौखिक भन्दा पनि हुन्छ .