thoijikam-bare

Janarjan thapa asked 3 years ago
  1. Maile yo company ma kam gareko 2 barsaw 1 mahina 9din pura vako xa company xodna lageko hijo bataw saule kamma aaunu pardainw letter pathai dinxu ja vanyo aani thoijikam vaneraw sodeko Samsung le dinxa vanxa.company sau bata pani thoijikam paunu parne hainaw??
1 उत्तरहरू
उदय राई Staff answered 3 years ago

थेजिकगुम सबै साहुले दिने हो  . तर इपिएसको मजदुरको चाही  न्युनतम ज्यालाको ८ .३ प्रतिसत सामसंग ह्वाजेमा  राख्नु  भनेको छ साहुलाई कोरियन सरकारले . त्यहा राखेको पैसा आफुले जम्मा पाउने थेजकगुम रकम भन्दा कम भएमा बाकी रकम साहुबाट कोरिया हुदै लिनु पर्छ .साहुबाट छुटै साम्संगबाट छुटै पाउने चाही होइन